O jezeru

10 12 2008

Vlasina se nalazi u jugoistocnoj Srbiji na teritoriji opštine Surdulica, 30 km od doline Južne Morave ka zapadu i od srpsko-bugarske granice ka jugu. Obuhvata veci deo Vlasinske visoravni. Nalazeci se na 1.213 m nadmorske visine i prostiruci se na površini od 16 km˛ Vlasinsko jezero je najvece i najviše veštacko jezero u Srbiji.
Vlasinko jezero je formirano na mestu gde je u prošlosti postojala jedna od najvecih planinskih tresava Balkanskog poluostrva, poznatija kao Vlasinsko blato, odnosno gde je isticala reka Vlasina.
Jezero cija boja vode varira od od sivo plave pored obale do zatvoreno plave na sredini jezera, sa zelenim priobalnim površinama, razudjenom obalom, dva ostrva i više izduženih poluostrva sa tresavama, daje poseban koloritet vlasinskom pejzažu.
Vlasinsko jezero oivicava blago zatalasano pobrdje išarano livadama, pašnjacima i brezovim šumama. Jezero nadvisuju planinski masivi , na cijim padinama je grupisano nekoliko vlasinskih naselja izmedu kojih teku bistri i žuborni potoci i recice sa šumovitim klisurama. Od planina koje okružuju jezero posebno se izdvajaju Cemernik i Varednik.
Kvalitet vode, veliko floristicko i faunisticko bogatstvo osnovne su vrednosti ovog prirodnog dobra. Medju 840 vrsta biljaka, posebnu vrednost imaju endemicne i borealne vrste koje naseljavaju planinske tresave oko jezera, izvora i potoka. Znak raspoznavanja Vlasine su rosulja, poznata biljka mesožder, muljna oštirca, omanolika palamida i mocvarna petoprsnica. Lepoti pejsaža narocito doprinose ploveca tresetna ostrva na kojima se nalaze zajednice maljave breze i tresavske vrbe.
Fauna Vlasine obiluje razlicitim vrstama. Po bogatstvu prednjaci fauna ptica koju cini 125 nacionalno i medjunarodno znacajnjih vrsta, kao što su siva caplja, cubasta plovka i druge. Fauna sisara je predstavljena sa 27 vrsta, medju kojima su šumska rovcica, vodena rovcica, mocvarna rovcica, vodena vluharica, slepo kuce, tekunica, kuna belica, kuna zlatica, vidra, vuk, srna i dr.
Podrucje Vlasinskog jezera odlikuje se znacajnim kulturnim spomenicima, kao što su manastir u Palji, crkve u Božici, Klisuri, Crnoj travi i Kula u Klisuri
Prirodne lepote ovog podrucja koje cine planine, klisure, vodopadi, izvori, reke, flora i fauna, blaga klima i tišina planinske prirode cine ovo mesto idealnim za odmor u razlicitim periodima godine.

Advertisements